صفحه اصلی

دستگاه های الکتروآکوپانچر

محل فروشگاه

مشهد - بلوار استقلال - بین استقلال ۵ و ۷ - جنب پلاک ۳۱

ساعات کاری

شنبه تا پنجشنبه به جز روزهای تعطیل : صبح ۹ الی ۱۴ عصر : ۱۶/۳۰ الی ۲۰/۳۰